Informacje

informacje…

U W A G A !!!

Apelujemy do mieszkańców, aby osoby które nie muszą osobiście stawić się
w biurze Zarządcy zrezygnowały w najbliższym czasie z wizyt.

Zachęcamy do załatwiania spraw drogą telefoniczną i elektroniczną.