Wspólnoty Mieszkaniowe

Aktualnie zarządzamy nieruchomościami mieszkalnymi i użytkowymi.
Wśród naszych Klientów mamy 50 Wspólnot Mieszkaniowych na terenie Elbląga .

W ramach prowadzonej działalności oferujemy:

  • obsługę przez licencjonowanych zarządców
  • nadzór techniczny przez wykwalifikowaną kadrę
  • pomoc w organizowaniu Wspólnot Mieszkaniowych
  • obsługę księgową i finansową
  • windykację należności
  • organizowanie i nadzór nad przeglądami technicznymi.